Pages Menu

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“– 1 /една/ позиция. Заетост на трудов договор, почасово до 960 часа за срок до 22 месеца (до 31.12.2020г). І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Основни изисквания: • Да са физически лица, дееспособни български граждани; • Да имат завършено [още]

Read More
Родителски срещи

Родителски срещи

Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща. Срещата се състоя на 11 и 13 декември в църквата на пастор Борис в кв.Надежда. Присъстваха над 30 млади родители. Някои от тях са записали децата си в новооткритата детска градина. Стела Костова – председател на РАКО, разговаря с родителите за ползите от ранното детско образование, ромска история. Присъстваха представители на Община Сливен, които отговориха на въпросите на родителите – как става записването на децата? кои са учителите и знаят ли ромски език? има ли назначени роми от кв.Надежда. Ина Николова – гл.експерт в отдел „Образование“ и Венелина Андонова-счетоводител, отговориха изчерпателно на зададените въпроси. Антония Захариева запозна родителите с известни роми в световното изкуство. Бе прожектиран филма „Забравеният геноцид-Европейските роми по време на Втората световна война“ 1 и 2 част. рако, 14.12.2018 Дейността е по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките [още]

Read More

Родителска среща

Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща на тема „Образованието на децата през призмата на традиционните ромски празници“. Срещата се състоя на 1 декември в църквата на пастор Борис в кв.Надежда. Присъстваха над 30 млади родители. Някои от тях са записали децата си в новооткритата детска градина. Но в същото време те се притесняват от факта, че в детската градина няма назначени възпитатели от квартала, които могат да бъдат полезни на учителите и децата. Стела Костова – председател на РАКО, разговаря с родителите за ползите от ранното детско образование, традиционни ромски празници, ромска история. Антония Захариева призова присъстващите младежи да завършат своето средно образование и да продължат да учат. В подкрепа на нейните думи пастор Борис заяви, че никога не е късно човек да продължи да учи и заклейми ранните женитби. рако,01.12.2018           Дейността е по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се [още]

Read More
Родителски срещи в Надежда

Родителски срещи в Надежда

Екипа на Ромска академия за култура и образование проведе 2 родителски срещи на 10 и 12 октомври в църквата на пастор Сашо в кв.Надежда на тема „Как да се подготвим за детска градина и училище“, „Режим в детска градина и училище“. Стела Костова – председател на РАКО, запозна присъстващите родители с основните правила, които трябва да спазват за да помогнат на детето си да има успешен и спокоен учебен ден; с дневния режим в детската градина и училище, примерни ситуации. Родителите задаваха множество въпроси относно новопостроената детска градина – кой е директора? кога ще започне да работи? ще има ли учители от ромски произход в детската градина? и др. Стела Костова обясни на родителите, че детската градина се очаква да отвори врати в края на месец октомври по случай празника на град Сливен – Димитровден.     Дневен режим 7.45 ч. Прием 8.30 ч. Утринно раздвижване 8.45 ч. Закуска 9.00 ч. Планирани ситуации 11.00ч. Игри 11.30ч. Разходки 12.00ч. Обяд 13.00ч. Сън 15.30 ч. Закуска 16.00 ч. Непланирани ситуации 17.00 [още]

Read More

Конкурс за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В „ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД – 2018/2019г. ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 октомври Изисквания към кандидатите: 1. да са от ромски произход; 2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2018/2019 година; 3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца; 4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2017/2018 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2017/2018 година. Необходими документи до крайния срок за кандидатстване: 1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за кандидати под 18 годишна възраст. 2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, [още]

Read More

Великденски образователни работилници

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе на 9 април от 10 часа „Великденски образователни работилници“. Участие в работилниците взеха над 100 родители и техните деца. Най-големите деца /на възраст 7-10г/ участваха във викторина на тема „История, настояще и минало на моя роден край“, проведена от Стела Костова -председател на РАКО. По-малките деца се включиха във Великденско състезание – рисунка на асфалт, скачане на въже, състезание с велосипеди. Най-малките заедно със своите родителите и помощта на Антония Захариева изпълниха няколко детски песнички – „Зайченцето бяло“, „Хей ръчички“ и др. А татковците показаха уменията си в игра на футбол. Всяко дете получи награда за участие във „Великденски образователни работилници“. Всяко дете получи награда за участие във „Великденски образователни работилници“. Дейността е част от проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски [още]

Read More

8 април-Световен ден на ромите

По случай предстоящия Световен ден на ромите-8 април, екипа на Ромска академия за култура и образование проведе лекции в Медицински колеж – Сливен и Професионална гимназия по механотехника. Лектор на лекциите беше Васил Чапразов, който запозна учениците и студентите с историята на датата 8 април. Бе прожектиран филм – „Забравеният геноцид: Европейските роми по време на Втората световна война“. 8 април 2018, [още]

Read More

Покана

  за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП Уважаеми дами и господа, Моля да представите оферта за извършване на доставка, която има следните характеристики: Предмет: Доставка на плюшени играчки, тениски, книжки за оцветяване, флумастри, цветни моливи, топки, въженца за скачане, занимателни игри, федербали, пластелини, пастели, тетрадки, ключждържатели за провеждане на 2 образователни работилници. Количество и обем: Очакван прогнозен брой деца 120 за всяка образователна работилница, както следва: до 3 години – 60 деца 4 години – 30 деца 5 години – 20 деца 6 години – 10 деца Място и срок на изпълнение: кв.Надежда, гр.Сливен Първа образователна работилница – началото на месец април 2018 /Великден/ Втора образователна работилница – началото на месец май 2018 /Хедерлези/ Обща прогнозна стойност: 12000лв /Дванадесет хиляди лева/ Срок за представяне на офертата: 16 март 2018, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г Срок на валидност на офертата: 3 месеца Дейността е част от „Проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими [още]

Read More

Среща с родителите, преди откриването на детската градина

Здравна лекция на студентката Симона Димитрова Традиция е на срещите ни с майки от кв. Надежда да има и много деца (не е като да няма). Дойдоха над 50 майки и тук-таме бащи. Този път в началото ги запознахме с напредъка на строежа на новата детска градина. Техническият ръководител на строежа, Дойчо Дойчев, ни увери, че „обектът ще бъде предаден в договорения срок – декември 2017 година”. От него разбрахме, че оборудването с необходимите мебели, както и монтажа на асансьора, не е тяхно задължение. Изненада ни факта, че за културно-масова дейност е предвидено помещение около 49 квадрата с  20 седалки (квартал Надежда има повече от 20 хил. жители?!). Но по-важно е, че помещенията за децата, за техните игри, са просторни! Изненадата на тази родителска среща бе Симона Димитрова, студентка по медицина. Увлекателно, с много примери, тя говори за ваксините и имунизациите на децата, как трябва да ги предпазваме от вирусни инфекции, как да си мият зъбките и още много, много за личната хигиена…Всеки родител получи подарък-имунизационен календар за своето [още]

Read More

И най-важното – ще ги подготвят за първи клас

Родителска среща в кв. Надежда Повече от 30 родители дойдоха на срещата с екипа на Ромска академия за култура и образование. Те водеха и децата си, които подлежат на записване в детска градина.  Стела Костова, ръководител на сливенския екип, обясни на родителите как може да запишат децата, разказа за правилата и режима в детската градина. „Сутрин децата ще закусват тук, до обяд ще имат различни занимания, а подир обед, след закуска, ще се включват в различни игри – поясни Костова.- Ще има кой да ги преоблича и да се грижи за тях. И най-важното, ще бъдат подготвени за първи клас, ще изградят навици за работа в училище.“ Родителите изявиха желание да запишат децата си в забавачницата, защото така те ще могат да постъпят на работа. От екипа на РАКО малчуганите получиха цветни книжки с детски песнички, а Тони им помогна да разучат мелодиите на някои от песните.Изненадани, но радостни и развеселени, скоро родители и деца запяха популярните „Тръгнал Кос”, „Хей ръчички”. 22 юни 2017 АДД   „Проектът „Интегриран проект [още]

Read More