Pages Menu

Великден в ДГ „Перуника“

Децата в ДГ „Перуника“ с.Сотиря спазиха традицията за Великден, като боядисаха великденски яйца. За тях празника е преди всичко боядисването на яйцата и вълнението, което съпътства този ритуал. В детската градина всяка група си беше оформила своя собствена работилничка-предварително украсена от учителите. На този ден всичко е различно-някак по-празнично, по-весело, по-забавно. Боядисването с различните боички, забавата, старанието на децата да боядисат яйцата в любимите си цветове, музиката, песните, игрите и усмихнатите детски личица направиха деня по-усмихнат, по-светъл, по-християнски. Веска Ламбова Стипендиант по програма „Млади ромски педагози“, финансирана от Тръст за социална [още]

Read More
8 април – Международен ден на ромите

8 април – Международен ден на ромите

Уважаеми братя и сестри, Скъпи приятели, Днес е 8 април – Международен ден на ромите! Ден за почит към всички жертви – стотици хилядите роми, избити в концентрационните лагери по време на Втората световна война. Тази година на 8 април честваме 51 години от Първия Световен ромски конгрес, който се е състоял през 1971 година в Лондон. Конгресът е повратна точка за ромите по света. Денят е специален за нас, защото се чества нашата култура, език и устойчивост, с които запазваме нашата идентичност жива. Първият конгрес утвърждава ромските символи, използвани като инструменти за обединение и политическа мобилизация. Това са обединяващият термин „роми“, ромското знаме, лозунгът „Opre Rroma!” (Напред и Нагоре, Роми!), нашият химн „Джелем, Джелем“ и Международния ден 8 Април. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, за това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва [още]

Read More
ВАСИЙ 2022

ВАСИЙ 2022

Чшавале ромале,Скъпи приятели,разрешете ми от името на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ да ви честитя ромския празник – Васий,  настъпващата Нова 2022 година и да ви пожелаяПо-малко ядовеПовече веселбаПо-малко думиПовече работаСбъдване на всички надежди, очаквания, на всички мечти!Да ни отмине най-после това страшно зло – Пандемията.Да ни забрави!Зелена светлина на Доброто, на човешкото доверие, на взаимната любов.Здраве, доброта, взаимно уважение.Работа и смирение ще родят желаното богатство, успехите,ЩастиетоВ тези тежки времена пандемичната обстановка не ни позволява да честваме тържествено Новата година. Бахт, бахт ти сасципи!Бахтало Васий!Щастие и щастливи дни на всяко семейство, на всеки човек. Да ни е честита Новата 2022! Акоанес!Бъдете здрави! Стела Костова Празникът Васий се празнува от всички ромски групи в България и започва на 13 януари – аналог на Бъдни вечер. На този ден се отдава почит към Свети Василий и птиците, според легендата, избавители на ромите. Традиционната трапеза включва птица, обикновено петел, зелеви сарми, баница с късмети и др. До полунощ къщата е затворена да не избяга късмета, не се посрещат външни хора. [още]

Read More

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВА Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2021-2022 г. Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Условия за участие на учениците Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);Да са мотивирани да продължат образованието си;Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 500 лева (нето) месечно;Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище [още]

Read More
Супервизии

Супервизии

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе 8 супервизии с родители от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре с цел подобряване на образователната среда, в която интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства. Екипа по дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители.“ предоставя образователни и социални услуги чрез консултации и методическа подкрепа за насърчаване и активно включване на родителите в образователния процес, подобряване условията на достъп и по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна възраст, системен контрол и ангажираност относно редовно присъствие на децата, намаляване на безпричинните отсъствия, продължаване на образованието в по-горна степен. Предоставяне на образователни и социални услуги на родителите от ромската общност за повишаване на капацитета на родителите и мотивиране за участието в обучение под формата на супервизия. За периода май 2019 – юни 2021 бе приложен комплексен подход, който съчетаваше различни и допълващи [още]

Read More

Заключителна среща „Мобилно училище“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе заключителна среща „Мобилно училище“ на 25 юни 2021 в гр.Сливен, Екипа по дейността: Стела Костова – образователен експерт, и Полина Аксакова представиха постигнатите резултати и анализ пред присъстващите представители на Община Сливен, директори, учители, образователни медиатори от Сливен и селата Сотиря, Крушаре, Жельо войвода, Камен, Самуилово, родители, младежи, доброволци, общественици, партньори. Г-жа Костова презентира работата на „Мобилното училище“, която се състоеше от проведени образователни консултации, повишена образователна мотивация, насърчени и включени в образователния процес на  над 250 родители, подобрен достъп до образователни услуги на над 220ученика, проведени 20 тематични срещи, беседи, лекции, информационни кампании в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре по темите: „Защо трябва да уча, образованието като ценност“, „Положителни примери сред ромската общност“, „Гражданско образование, здравословно хранене“, „Подготовка за училище“. Г-жа Маргарита Терзиева, ръководител проект, благодари на екипа на „Ромска академия за култура и образование“ за добре свършената работа по проекта. Г-жа Ина Николова, отдел „Образование“ на Община Сливен , приветства присъстващите и призова да се [още]

Read More

Национален поетичен конкурс

На 30.05.2021г. в хотел „Централ“, гр.Сливен се проведе заключителното събитие за награждаване на победителите в Национален поетичен конкурс  за авторско стихотворение под надслов „Всеки човек е роден под щастлива звезда“. Конкурсът се осъществява в изпълнение на Дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ от партньор Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В конкурса се включиха  29 участника от цялата страна, разделени в две възрастови групи – до 19 години  и над 19 години. Жури в състав: Александър Христов – доктор по „Българска литература след освобождението“ във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“; Яна Ленова – магистър „Литература и култура“, уредник в Музей „Литературна Стара Загора“; Нели Кирилова – [още]

Read More

Хедерлези

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” ви кани на пролетен празник  „Хедерлези” на 20 май от 10 часа в двора на ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода. Празника ще включва спортни състезания/игри: футбол,бягане 100м за момчета и за момичета,дърпане с [още]

Read More

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

СДРУЖЕНИЕ „РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“обявява НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС на тема „Всеки човек е роден под щастлива звезда“ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса могат да участват автори от цялата страна в 2 възрастови групи: до 19гнад 19г Участниците в конкурса могат да бъдат ученици, учащи, техните родители, семейства, приятели, които трябва да: Изпратят най-малко 3/три/ авторски непубликувани творби в печатен или електронен вид на адрес: гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” 34 – Г, „Ромска академия за култура и образование”; e-mail: rakosliven@gmail.comКратко представяне – адрес, възраст, професия, публикации, ел.поща и телефон за връзка.Краен срок за изпращане на творбите е: 16 май 2021 година Ще бъдат присъдени следните награди: Първа награда – 1 /един/ брой;Втора награда – 2 /два/ броя;Трета награда – 2 /два/ броя;Поощрителни за детско творчество – 3 броя РЕЗУЛТАТИТЕ от „Националния поетичен конкурс” ще бъдат обявени през месец май 2021г. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“. НАГРАЖДАВАНЕТО ще се състои в гр.Сливен. Предвид епидемичната ситуация в страната са възможни [още]

Read More
С музика и танци в Първия учебен ден

С музика и танци в Първия учебен ден

И тук децата бяха строени пред фасадата, пред лицето на своето училище, пред своите учители, родители, пред ръководителите на общината. Село Веселиново, ямболско, община „Тунджа“, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“. И тук, както в много селски прогимназии, децата са по-мургави, роми, на сто процента. В двора на училището е оживено, празнично, хора в народни носии, в дебелите шаечни потури, гости в костюми в горещия септемврийски ден, цветя, празнично настроение, весели, усмихнати лица. Жива, ободряваща музика и…химна на републиката, на България, нашата държава. Всички утихват, знаменосецът и неговите асистенти вдигат знамето на училището… Добре дошли скъпи деца, уважаеми родители, скъпи гости. – гласът на водещата, артистката Наталия Цекова, позната на мнозина от „Цигански колела“, представлението, което се превърна в нейна визитка. – Обещавам ви едно различно начало на учебната година, с много танци и музика, и малко театър. – това са първите й думи. Младата артистка, някак между другото съобщава на учениците, че и тя е ромка, „Нека да знаят, че сред ромите има хора и с такива професии, [още]

Read More