Pages Menu
ВАСИЙ 2022

ВАСИЙ 2022

Чшавале ромале,Скъпи приятели,разрешете ми от името на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ да ви честитя ромския празник – Васий,  настъпващата Нова 2022 година и да ви пожелаяПо-малко ядовеПовече веселбаПо-малко думиПовече работаСбъдване на всички надежди, очаквания, на всички мечти!Да ни отмине най-после това страшно зло – Пандемията.Да ни забрави!Зелена светлина на Доброто, на човешкото доверие, на взаимната любов.Здраве, доброта, взаимно уважение.Работа и смирение ще родят желаното богатство, успехите,ЩастиетоВ тези тежки времена пандемичната обстановка не ни позволява да честваме тържествено Новата година. Бахт, бахт ти сасципи!Бахтало Васий!Щастие и щастливи дни на всяко семейство, на всеки човек. Да ни е честита Новата 2022! Акоанес!Бъдете здрави! Стела Костова Празникът Васий се празнува от всички ромски групи в България и започва на 13 януари – аналог на Бъдни вечер. На този ден се отдава почит към Свети Василий и птиците, според легендата, избавители на ромите. Традиционната трапеза включва птица, обикновено петел, зелеви сарми, баница с късмети и др. До полунощ къщата е затворена да не избяга късмета, не се посрещат външни хора. [още]

Read More

Весела Коледа!

Екипа на Ромска академия за култура и образование ви пожелава Вълшебна Коледа, изпълнена с много приятни емоции и незабравими преживявания! Новата 2022 година да бъде по-щастлива, весела и изпълнена с обич и много успехи! Весела Коледа и Щастлива Нова [още]

Read More

Дигитална фотоизложба „Спомени на ромите през годините“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе пресконференция по проект „Дигитална фотоизложба „Спомени на ромите през годините“ финансиран от Национален фонд „Култура“. Основна цел на проекта е да привлече вниманието на широката общественост към ролята на ромската култура, изкуство, фолклор и традиционни занаяти, за обогатяването на културното наследство и междукултурния диалог. Създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите на обществото към приноса на ромите за културно-историческото наследство на България и промяна на негативния медиен образ на ромите. Проектът и творческия екип ще насочат усилията си към привличане на широката общественост към проблемите свързани с изградения негативен медиен образ за ромите, последица от което е незачитането на културните и творческите постижения на ромската култура и ролята й в общото културно наследство и идентичност. В рамките на 12 месеца творческия екип ще издири и подбере стари и настоящи семейни фотоси на ромската общност от гр.Сливен, гр.Котел, с.Жельо войвода, с.Самуилово, гр.Твърдица, с.Горно Александрово, показващи ромска култура, бит, традиции, обичаи, обреди, ще даде възможност на обществеността и заинтересованите страни да се [още]

Read More

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВА Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2021-2022 г. Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Условия за участие на учениците Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);Да са мотивирани да продължат образованието си;Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 500 лева (нето) месечно;Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище [още]

Read More

Сборник „Книга за ромите“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи Сборник „Книга за ромите“ на 29.юни 2021г. в парк хотел „Централ“. На събитието присъстваха над 40 души – представители на финансиращия орган, община Сливен, партньори, родители, младежи (роми и нероми), образователни, здравни медиатори, учители, музиканти, общественици и др. Приветствие към присъстващите отправи Стела Костова – председател на РАКО, която благодари на младите доброволци за помощта при подготовката на Сборника, чрез събирането на предварителна информация и исторически данни за пътя на ромите, поминъка, приноса на ромите в изкуството, музика, танци, живопис; ромски приказки, легенди. Водещите прочетоха приказката „Как на бедния му излязъл късмета“, а за добрата атмосфера се погрижи квартет „Бондев“, който изпълни музика на Йордан Русчев – Данко. Събитието е по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни [още]

Read More
Супервизии

Супервизии

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе 8 супервизии с родители от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре с цел подобряване на образователната среда, в която интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства. Екипа по дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители.“ предоставя образователни и социални услуги чрез консултации и методическа подкрепа за насърчаване и активно включване на родителите в образователния процес, подобряване условията на достъп и по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна възраст, системен контрол и ангажираност относно редовно присъствие на децата, намаляване на безпричинните отсъствия, продължаване на образованието в по-горна степен. Предоставяне на образователни и социални услуги на родителите от ромската общност за повишаване на капацитета на родителите и мотивиране за участието в обучение под формата на супервизия. За периода май 2019 – юни 2021 бе приложен комплексен подход, който съчетаваше различни и допълващи [още]

Read More

Заключителна среща „Мобилно училище“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе заключителна среща „Мобилно училище“ на 25 юни 2021 в гр.Сливен, Екипа по дейността: Стела Костова – образователен експерт, и Полина Аксакова представиха постигнатите резултати и анализ пред присъстващите представители на Община Сливен, директори, учители, образователни медиатори от Сливен и селата Сотиря, Крушаре, Жельо войвода, Камен, Самуилово, родители, младежи, доброволци, общественици, партньори. Г-жа Костова презентира работата на „Мобилното училище“, която се състоеше от проведени образователни консултации, повишена образователна мотивация, насърчени и включени в образователния процес на  над 250 родители, подобрен достъп до образователни услуги на над 220ученика, проведени 20 тематични срещи, беседи, лекции, информационни кампании в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре по темите: „Защо трябва да уча, образованието като ценност“, „Положителни примери сред ромската общност“, „Гражданско образование, здравословно хранене“, „Подготовка за училище“. Г-жа Маргарита Терзиева, ръководител проект, благодари на екипа на „Ромска академия за култура и образование“ за добре свършената работа по проекта. Г-жа Ина Николова, отдел „Образование“ на Община Сливен , приветства присъстващите и призова да се [още]

Read More

Научна конференция „Образованието на ромските деца“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе научна конференция на тема „Образованието на ромските деца“ на 20 юни 2021 в гр.Сливен. В Конференцията взеха участие – представители на РУО на МОН, директори, учители, образователни и здравни медиатори, родители от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово. Доклади по темата изнесоха доц.д-р Милена Илиева, ръководител Катедра „Хуманитарни дисциплини“ към ДИПКУ Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Цвета Делчева от Педагогически  факултет  към Тракийски университет – Стара Загора, Румяна Кираджиева-директор ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Жельо войвода, Женя Георгиева-директор ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, Пеньо Дичев-директор ОУ „Черноризец Храбър“ с.Крушаре, Васил Чапразов – експерт-мултикултурно образование и интеграция на ромската общност. Дискусия относно предизвикателствата пред учителите в работата им с ромските деца и техните семейства и родители се оформи още с първия доклад на тема „Заедно правим крачка напред“ на г-жа Кираджиева, която сподели положителното въздействие на извънкласните дейности, работата с родителите, учениците. Като добър пример посочи спортния празник „Хедерлези“ , който се е отразил положително върху мотивацията за образование на [още]

Read More

Национален поетичен конкурс

На 30.05.2021г. в хотел „Централ“, гр.Сливен се проведе заключителното събитие за награждаване на победителите в Национален поетичен конкурс  за авторско стихотворение под надслов „Всеки човек е роден под щастлива звезда“. Конкурсът се осъществява в изпълнение на Дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ от партньор Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ по Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В конкурса се включиха  29 участника от цялата страна, разделени в две възрастови групи – до 19 години  и над 19 години. Жури в състав: Александър Христов – доктор по „Българска литература след освобождението“ във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“; Яна Ленова – магистър „Литература и култура“, уредник в Музей „Литературна Стара Загора“; Нели Кирилова – [още]

Read More

Хедерлези

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” проведе пролетен празник „Хедерлези” на 20 май в ОУ „Д-р Петър Берон“ село Жельо войвода. Празника включваше спортни състезания и игри по футбол, бягане, щафета, дърпане с въже, много танци, песни и забави, в които взеха участие над 50 ученици от училището. Гости на събитието бяха представители от Община Сливен, ОУ „Св.П.Хилендарски“ село Сотиря, ДГ „Роза“, родители.Малко след десет часа Стела Костова, председател на РАКО, откри пролетния празник и приветства ученици и гости. В словото си, Костова подчерта ролята на традициите в укрепването на общността. Бъдете живи и здрави, много щастливи, много достойни, борбени! – пожела тя. Поздравителни думи към участниците отправиха и Румяна Кираджиева – директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, Женя Георгиева – директор на ОУ „Св.П.Хилендарски“, Маргарита Маринова – директор на ДГ „Роза“.Състезанията започнаха с малките от 3 и 4 клас, които се надпреварваха в щафета. Градуса на настроението вдигнаха футболистите – всеотдайни да вкарат гол и да спечелят мача. Оспорвана бе играта между 6 и 7 клас, които [още]

Read More