Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ стартира проект Фотокнига „История на ромската култура в Сливен“, финансиран от Национален фонд „Култура“.  Основната цел на проекта е да проведе изследване за развитието на ромската култура в регион Сливен и приноса ѝ в културното наследство на България като покаже нейната роля в културно-исторически план – песни, танци, музика, състави, традиции и положителното й влияние върху ромската общност.

С реализацията на проекта, екипа цели да създаде предпоставки за позитивна промяна в нагласите на обществото относно приноса на ромската култура в българската, национална и европейска културна съкровищница, както и да покаже, че съществуването на културна самодейност и участието в различни културни дейности спомага за социалната и обществената интеграция на ромската общност и успешната реализация на представители на ромската общност в различни професионални сфери. Основната цел на проекта ще бъде реализирана чрез комплекс от дейности, насочени към сформиране на необходимите екипи от експерти, които ще проведат проучване – събиране на документи, исторически факти, биографични данни, лични истории, снимки, обработка на текста и снимките, предпечатна подготовка и печат на Фотокнига „История на ромската култура в Сливен“, която ще бъде представена и разпространена.

 

Финансовата подкрепа в размер на 13500лв е предоставена от Национален фонд „Култура“.