P1080534Сдружение  „Ромска академия за култура и образование” стартира реализацията на Модул от 5 двудневни обучения на 50 застъпници от гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово по проект „Ромски застъпнически звена-обучени и овластени”.
Първото обучение се проведе на 12 и 13 октомври 2013г, в което участваха застъпници от ромските квартали на гр.Сливен – „Надежда” и „Никола Кочев”.
Председателя на РАКО, г-жа Стела Костова, приветства младите роми и ги запозна с целите на проекта и обучението. Лектори бяха г-жа Лилия Макавеева и г-н Васил Чапразов. Двамата лектори започнаха с темите „ Ромите – най-голямото етническо малцинство в ЕС”, „Република България, член на Европейския съюз. Демократични ценности на ЕС.”, „История, традиции и култура на ромите. Ромския внос в развитието на града”. Всички тези теми помогнаха на младите роми да опознаят себе си, за да могат да бъдат по-полезни на своята общност. Георги Сотиров и Николай Добрев (учители) споделиха своите притеснения и проблеми, които срещат във всекидневната си работа с ромската общност. Според тях има нужда от ромски застъпници, които да работят с родителите на техните ученици. Застъпниците бяха заинтригувани от ромската култура и фолклор. За тях бе удоволствие да слушат г-н Чапразов, който ги върна назад във времето, още тогава, когато ромите са били част от Индия.

logo copy-0-0-1-0„Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg