romani-masalia22
О ЧООРЕН ДА СИНЕ БАХТ. И бедните си имат щастие.

О БАРВАЛЕНГЕ ЯКХА БАРОНА. На богатите очите им стават големи.

О ЧООРЕНСА ЕКХЕ ТХАНЕСТЕ МАРО ХАСА, АМА О БАРВАЛЕНСА НАШИ. С бедните на едно място може да се храниш, но с богатите не може.

О ДЕВЕЛ МЕ НА ЧАЛАЕЛ ТУТ. Господ да не те удари.

О ДЕВЛЕСКЕ ЧШАМИЗИ. На Господ плесницата.

О ДЕВЕЛ ДЕЛА, О ДЕВЕЛ ЛЕЛА. Господ дава, Господ взема.

ДЖАИ-АИ, ПОТИКА КЕРДАМ. Иди-доди, пътека направихме.

О ДЕЙНЕ ПАШ ДЕЙНЕНДЕ, О ГОЗАЛЕ ПАШ ГОЗАЛЕНДЕ. Лудите при лудите, умните при умните.

О ЧООРЕСКЕ П КАХНИ ПАПЙН ДИШОЛА. На бедния кокошката на патица му се привижда.

О ДЕВЛЕСКО ЧАЛЪЙБО ТХА БАРО. На Господ ударът е най-голям.

БИ АЙНАСКО ТЕ КАНА ТЕШИ ДИКХЕСА. Без огледало ушите си няма да успееш да видиш.

КХАТАР АЯМЛЕ, КООКХА КАН ДЖАС. Откъдето сме дошли, там ще се върнем.

О КОРО ДА ДИКХЕЛА. И слепият вижда.

КООРО, БАНГО, ТОРО МЕ ОВЕЛ. Сляпо, куцо – твое да бъде.

ХУРДЕСА ХУРДО НА ОЛЕ. С малкия малък не ставай.

ТАП ГУРЕСТЕ ВУЗАС НА РОДИ. Под вола теле не търси.

Е ЕКХ ДАЙ БУТ ХУРДЕН ДИКХЕЛ, АМА БУТ ХУРДЕ ЕКХЕ ДАЯ НАШИ ДИКХЕН. Една майка много деца може да отгледа, но много деца една майка не могат да гледат.

ЕКХЕ БАРЕСА КХЕР НА ОВЕЛА. С един камък къща не става.

О ЯКХЕНГЕ АПЦААН ОЗЕСТЕ ТХАВДЕН. Сълзите от очите в душата капят.

О ДЕЛ МЕ ДЕЛ ТУКЕ БАРИ БАХТ. Господ да ти донесе голямо щастие.

 

„Пътят на ромите“, В.Чапразов, Сийка Чавдарова
ИК „Куна“, София, 2009