Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе пресконференция по проект „Дигитална фотоизложба „Спомени на ромите през годините“ финансиран от Национален фонд „Култура“. Основна цел на проекта е да привлече вниманието на широката общественост към ролята на ромската култура, изкуство, фолклор и традиционни занаяти, за обогатяването на културното наследство и междукултурния диалог. Създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите на обществото към приноса на ромите за културно-историческото наследство на България и промяна на негативния медиен образ на ромите. Проектът и творческия екип ще насочат усилията си към привличане на широката общественост към проблемите свързани с изградения негативен медиен образ за ромите, последица от което е незачитането на културните и творческите постижения на ромската култура и ролята й в общото културно наследство и идентичност.

В рамките на 12 месеца творческия екип ще издири и подбере стари и настоящи семейни фотоси на ромската общност от гр.Сливен, гр.Котел, с.Жельо войвода, с.Самуилово, гр.Твърдица, с.Горно Александрово, показващи ромска култура, бит, традиции, обичаи, обреди, ще даде възможност на обществеността и заинтересованите страни да се докоснат до важни моменти от културата, историята и бита на ромската общност. Ще бъдат подбрани и обработени 50 снимки, които ще бъдат включени в дигитална изложба „Спомени на ромите през годините“.

Финансовата подкрепа в размер на 14978лв е предоставена е от Национален фонд „Култура”.