00-jzw-prom-organizatorzy-300x300„Jedni z wielu” to kampania, której celem jest zmiana nastawienia Polaków do mniejszości romskiej. Romowie często spotykają się z uprzedzeniami lub innymi barierami, które utrudniają im integrację społeczną. „Jedni z wielu” to Romowie, którym integracja się udała. Ich portrety prezentujemy jako przykład, że jest to możliwe, jeśli społeczności lokalne nie będą negatywnie nastawione. Роми. Поляци. Някои от многото „Някои от многото“ е кампания, чиято цел е да се промени отношението на поляците към ромското малцинство. Ромите често се сблъскват с предразсъдъци или други бариери, които пречат на тяхната социална интеграция. „Някои от многого“ са ромите, чиято интеграция е успешна. Техните портрети са представени като пример, че е възможно, ако местните общности не са отрицателно насочени. Organizatorzy Organizatorem projektu jest Fundacja Integracji Społecznej „Prom”, a sam projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.