00 evapeterOpre Khetanes! Концерт и симпозиум по ромски музика и култура представлява голямо събиране на учени от източното крайбрежие, които работят като специалисти, активисти и/или изпълнители. Те ще бъдат представени от утвърдени учени и от завършващи студенти с опит в ромски проучвания.
В симпозиумната част на Opre Khetanes, отвъд стереотипите за ромите,  учени в областта на музикознанието, антропологията, и сродни дисциплини ще представят доклади по теми, свързани с представителството на ромите от роми или не-роми, ще включват музикални изпълнения, участие в панелна дискусия.
Събитието е безплатно и отворено за обществеността. Не е необходима предварителна регистрация.

Opre Khetanes се организира от Инициатива за Ромска музика на Нюйоркския университет, Център за традиционна музика и танц, и Гласът на ромите.

Повече информация на: https://sites.google.com/site/beyondgypsystereotypes/home

24 март 2015 АДД