„Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER), съфинансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021-2027) на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на  автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската комисия. Европейският съюз или Европейската комисия не носят отговорност за тях.