Проекти

8 09. 2015

Равен шанс-достъп до средно образование

2023-06-08T06:19:30+00:00септември 8, 2015|Проекти|

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за [...]

26 11. 2014

„Уроци на успеха: подкрепа за ромските ученици в село Жельо Войвода и село Селиминово”

2022-08-18T06:48:01+00:00ноември 26, 2014|Архив, Проекти|

Проекта има за цел да намали отпадането на ромски ученици [...]

4 03. 2014

„Уроци на успеха-подкрепа на ромските ученици в село Жельо войвода“

2022-08-18T06:48:16+00:00март 4, 2014|Архив, Проекти|

Проекта има за цел да намали отпадането на ромски ученици [...]

3 11. 2013

„Ромски застъпнически звена-обучени и овластени“

2022-08-18T06:48:29+00:00ноември 3, 2013|Архив, Проекти|

Главната цел на проекта е Овластяване и изграждане на капацитет [...]

Go to Top