^1EBE0D31C2113DB7512D60A4049CFC6113BFDF7A1D76C01CE0^pimgpsh_fullsize_distrСдружение „Ромска академия за култура и образование” организира честване на 8 април – Световен ден на ромите

ПРОГРАМА

7 април
10.00 часа            Футболен турнир
кв.Надежда

16.30 часа            Откриване на Изложба „Плакат 8 април – Световен ден на ромите”, Среща разговор с  худ.Ал. Галерия „Май”    Захариев, С участието на квартет „Сливен”

8 април
10.00 часа           Поднасяне на цветя в памет на жертвите от Холокоста, с участието на орк.Карандила
р.Асеновска

11.00 часа           Концерт на открито на орк. Карандила
пред ДНА

История – 8 април

През 1971г Международния цигански комитет организира в Лондон, от 8 до 12 април, Първия световен цигански конгрес, с делегати от 14 страни, и много наблюдатели от други страни. Встъпителното слово на президента на Конгреса Ванко Руда дава многозначителна представа за неговия дух: “Целта на този конгрес е да обедини Ромите и да издигне тяхното действие в рамките на целия свят; да доведе до еманципация според нашата собствена интуиция и идеали – да прогресира в подходящия за нас ритъм…Всичко, което ще направим, ще бъде маркирано от нашата собствена личност, това ще бъде амаро Романо дром. Нашият народ трябва да планира и организира дейността си на локално, национално и интернационално равнище. Нашите проблеми навсякъде са eдни и същи: ние трябва да си служим с наши собствени модели за образование, да поддържаме и развиваме нашата ромска култура, да издигнем нов динамизъм в нашите общности и да изковем бъдещето си в съответствие с нашия бит и нашите вярвания. Достатъчно дълго време сме оставали пасивни и аз вярвам, че ние можем да успеем – започвайки още от днес.”
Делегатите отхвърлят термините Цигани, Цигойнер, Житан, Джипси, Хитанос, общо около 100, които не са наши и приемат единствено термините Ром, РОМИ. Международния цигански комитет се превръща в Международен ромски комитет. Приемат се знаме и химн.
Един от лозунгите резюмира конгреса: “Ромският народ има правото да търси своя собствен път към прогреса ОПРЕ РРОМА /”Горе Роми, Събудете се”.

„Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен“ се реализира от Община Сливен в партньорство с Ромска академия за култура и образование, Здравето на ромите и Лекари на света, с финансовата подкрепа на  Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“

00 logo-nadezda

05.04.2016г, РАКО