money-bgПриходите от производство и разпространение на дрога, контрабанда на цигари, алкохол и проституция възлизат на 225 млн. лева . Това показват предварителни, но в голяма степен близки до окончателните данни на Националния статистически институт за 2013 година.

Като цяло отражението на включването на тези дейност върху Брутния вътрешен продукт е 0,28 на сто. Това обясни в интервю за БТА председателят на НСИ Сергей Цветарски.

След девет месеца ще има по-точни предварителни данни за миналата година обясни шефът на статистиката.

Има изненадващ ръст на населението в област Кърджали за миналата година, коментира Цветарски. Както в цялата страна, така и там естественият прираст е отрицателен – малко над две на хиляда, а миграционният прираст е 12 на хиляда в рамките на една година. На фона на останалото развитие на страната това може би подсказва за появата на ново явление и е възможно една от причините за това явление да е изборна миграция, допълни председателят на НСИ.

Сто тридесет и пет години по-късно статистиката продължава да е „лакома“ за информация, разказва Сергей Цветарски. Това, което бих искал да знам, е как статистиката да измери по най-добрия начин удовлетвореността на хората от живота. Ако се намери обективен, измерим и логически обоснован статистически отговор, тогава бих се чувствал като нобелов лауреат, допълва той.

Иначе средният българин след повече от сто години е поостарял – на 43,2 години, което дори в средноевропейски мащаб е доста висока възраст, живее около 71 години за мъжете и 78 – за жените, като има вероятност след 70 години наследниците му да живеят с 15 години повече.

Средният българин получава заплата от 882 лева и почти половината от дохода му се изразходва за храна и безалкохолни напитки и поддръжка на дома. Той работи главно в сферата на услугите и живее основно в градовете в собствено жилище.
22.06.2015, money.bg