studentiНай-много прекъснали има в Техническия в столицата

15 000 студенти са прекъснали обучението през 2012 – 2013 година, съобщиха от на Министерството на образованието. Шампион в класацията е Техническият университет в столицата, където са отпаднали общо 1 776, а най-голям е процентът на прекъсващите в I курс. „Основната причината е в тежката материя, която се оказва непосилна за част от студентите“, категорични са преподавателите им.
На второ място по брой прекъснали студенти е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, като там най-много са напусналите филологическите специалности. Между 25 и 30% от възпитаниците на висшето училище прекъсват в I и II курс. Около 15 на сто приключват следването си в III и IV. Устойчива тенденция е през последните 10 години има 55% от приетите да завършат.
Университети, в които няма нито един прекъснал, са Великотърновският, Американският и Военната академия. Близо 9 600 пък са отпаднали през миналата академична година по свое желание или, защото са били отстранени.
Основните причини, поради които кандидат-висшистите спират обучението си, е слаб успех, незаверен семестър, здравословни или семейни проблеми

05.02.2014,Vsekiden.com