Роден на 27 юли 1922г. в София.
Един от най-известните композитори на цигански песни. Завършил само прогимназия, остава без музикално образование. Работи към бюро „Естрада” като музикант в заведенията за обществено хранене. През 1949г. става музикален оформител в Циганския театър „Рома”. Там той е и ръководител на оркестъра, и композитор на песни, на музика за танци. Творческата му биография се обогатява с постановките „Циганска рапсодия”, „Циганката от табора” и др.
mailikov copyЗаедно с Шакир Пашов организира първите радиопредавания с циганска народна музика. Автор на първите записи на „Балкантон”: „Дехав тут Лино”, „Чшайорие”, „Бригадирка”. Тези песни добиват популярност и в Полша, Югославия, Съветския съюз и др.страни.
Дълги години ръководи самодейния хор на читалище „Девети септември” в София, създава Детски оркестър от шестнайсет юноши, които с „Втора унгарска рапсодия” на Лист спечелват златен медал на Републиканските прегледи на художествената самодейност.
Няма циганин, който да не знае поне една от песните на Маликов: „Те иси дел”, „Шун чшайорие”, „Ко алнджа”, „Еке котар кай авел”, „Ачше дае”, „Шунес дае со пхенав”, „Тхара курко”, „Ма ров манге Алтъно”.

В.Ч.

семейството на Яшар Маликов