shevchnko1Циганският мит включва и легендата за това, че циганите са потомци на фараоните и са дошли от Египет; както и опитите да намерят в християнството своите светии, както и опасното им самоутвърждаване в ролята на магьосници, чудотворци, ясновидци, предсказатели на съдбата. Нашата задача е да разкажем за онези аспекти на мита, които са се формирали на руска почва в продължение на последните два века и които са оставили незаличими следи в руската култура.
Тъй наречените руски цигани се появяват в Русия след достатъчно дълго пребиваване в Европа. Първото официално свидетелство за тях е открито в Указа и Резолюцията (от 7 и от 5 юни 1733 година) на руската императрица Анна Йоановна. Трябва да се каже, че първите (пък и следващите) руски правителствени укази във връзка с циганите поразително се отличават от подобни актове на управниците на Западна Европа преди всичко със своята мекост. Да не бъдем голословни. Епохата на Мария Терезия е прието да се смята за достатъчно светло петно в европейската история поне в сравнение с мрачното средновековие. Но въпреки това в нейния Регламент, отнасящ се до циганите, се казва: I. Националното име на циганите да се смени с новобанатци или новоунгарци. 2. Циганите да бъдат принудени да не водят скитнически живот и да живеят в постоянни жилища. З. Да се вземат децата на циганите и да се дадат за отглеждане на християните. 4. Да се забранят браковете между циганите. Ако циганка пожелае да се омъжи за християнин, то тя е длъжна да представи удостоверение, че е служила прилежно в дом на дворянин, на гражданин или на селянин и напълно е усвоила католическата вяра. 5. Момчетата, навършили 16 години, да се взимат за войници, а по-малките да се дават да учат занаяти.
Указите на руските царе – за разлика от горепосоченото – се свеждат до това да се установи числеността на циганите в Русия, да се определи какъв данък трябва да се взема от всеки и да се изясни какво дължат на царската хазна тези хитри и извъртливи хора. В огромните простори на Русия да се хванат циганите, да се преброят и да се подканят да спазват реда е било невъзможно. Практически тези мерки не водят до нищо, руските власти махнали с ръка на циганите и ги оставили на самите тях.

илюстрация: Тарас Шевченко

(следва)