image001Проекта има за цел да намали отпадането на ромски ученици от ОУ „Д-р Петър Берон” с.Жельо войвода и ОУ „Хаджи Димитър“ с.Селиминово, да подобри образователните резултати на ромските ученици от бедни семейства от село Жельо войвода и село Селиминово, чрез гарантирането на равен достъп до качествено образование, интегриране на система от образователни и социални мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно –  възпитателния процес, а от друга – към по-пълно обхващане на децата и учениците.

Дейности:

  • Организиране на допълнителни учебни занятия за подготовка на общо 159 ромски ученици от 5, 6, 7, 8 клас от бедни семейства от с.Жельо войвода и с.Селиминово, Община Сливен, с цел повишаване на образователните им резултати, повишаване на качеството на образование, намаляване на пропастта от академичните резултати между ромските и българските ученици;
  • Сформиране на 2 сборни групи-ще се сформира по 1 сборна група от учениците 5-8 клас във всяко училище, които имат пропуски от начален курс – не могат да четат и пишат. С тези ученици ще се провеждат допълни часове за ограмотяване. Ще се работи по специална методика, която включва изучаването на български език и увеличаване интересите на учениците към лексикалното богатство на българския език, чрез ромски фолклор и литература.
  • Провеждане на Конкурс за есе на тема «Какъв искам да стана» за учениците от 5- 8 клас.
  • Провеждане на спортен празник по случай Деня на детето – 1 юни. Празника ще се проведе в двете училища. В него ще вземат участие учениците от прогимназиалния курс в следните дисциплини – бягане 60м, народна топка, скок дължина, щафета, футбол.
  • Провеждане на родителски срещи в ОУ «Д-р Петър Берон» с.Жельо войвода и ОУ „Хаджи Димитър“ с.Селиминово.
  • Организиране и провеждане на образователни беседи на тема «Образованието-гаранция за успех  на децата и семейството ни».

  Дейностите по проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук , принадлежат единствено на „Ромска академия за култура и образование” и не отразяват непременно вижданията на  фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.