И тук децата бяха строени пред фасадата, пред лицето на своето училище, пред своите учители, родители, пред ръководителите на общината. Село Веселиново, ямболско, община „Тунджа“, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“.

И тук, както в много селски прогимназии, децата са по-мургави, роми, на сто процента. В двора на училището е оживено, празнично, хора в народни носии, в дебелите шаечни потури, гости в костюми в горещия септемврийски ден, цветя, празнично настроение, весели, усмихнати лица. Жива, ободряваща музика и…химна на републиката, на България, нашата държава. Всички утихват, знаменосецът и неговите асистенти вдигат знамето на училището…

  • Добре дошли скъпи деца, уважаеми родители, скъпи гости. – гласът на водещата, артистката Наталия Цекова, позната на мнозина от „Цигански колела“, представлението, което се превърна в нейна визитка. – Обещавам ви едно различно начало на учебната година, с много танци и музика, и малко театър. – това са първите й думи. Младата артистка, някак между другото съобщава на учениците, че и тя е ромка, „Нека да знаят, че сред ромите има хора и с такива професии, че и те биха могли да опитат… – ще вметне след това Наталия – това е важно, нека да мислят, че и те биха могли да завършат театралното училище. Стига са се врели все в нищетата, в мизерните „цигански“ професии.

Убеден съм, че както във времена на робство и войни, така и в настоящата епидемична обстановка, училището и общността ще направят възможното да го има истинското и качественото образование за нашите деца.- сякаш в продължение на нейната реплика, следва словото на кмета на община Тунджа Георги Георгиев – Кризата с COVID-19 нека бъде осмислена от всички като възможност да потвърдим разбирането, че училището е светиня, че образованието ни е насъщна духовна потребност, идеал, дълг и завет – да изграждаме децата ни като мислещи хора.

Затова, придобивайки нови умения и нагласи, нека заедно учители, ученици и родители, държавност и общественост да утвърждаваме символите и веруюто на българското образование и българското училище.

Кметът на общината г-н Георгиев, подари на учениците тетрадки и др. учебни пособия.

С топли думи към възпитаниците на училището се обърна и директорката на училището Стоянка Белчева. Успехи в учението и щастливо детство тя пожела специално на „най-важните в този ден“ – първокласниците.

Концерта на фолклорния състав „Тунджа“ и естрадните изпълнители Румен Бошнаков, Ивета Костова и Даниела Косева, „приятели на община „Тунджа“ от дълги години“, бе организиран от Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ в рамките на проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“. Той бе посветен на „Традициите – път към доброто образование“.

Това е един от най-значимите социални и образователни проекти на община „Тунджа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – поясни зам.-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев.

15 септември 2020, АДД

Концерта е проведен във връзка с реализацията на дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на Мобилна академия „Мисия образование“, в съответствие с Проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“