На 18.ноември Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ раздаде сертификати на 18 ученици от Сливен, които успешно завършиха обучението си по английски език. Обучението се осъществи в рамките на програма „Стъпка към успеха: достъп до английски език за млади хора в ромската общност“, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Курсовете са хибридни и се изпълняват в партньорство със Сдружение ЛАРГО. В курсовете по английски език бяха включени над 100 ученици от ромски произход от Сливен, Лом, Кюстендил, Ловеч и Пещера, които бяха обучавани от български учители и американски доброволци от Fulbright.

Председателя на Сдружението – Стела Костова, благодари на учениците за тяхното старание и им пожела ползотворна година изпълнена с много успехи.

рАко, 21.11.2022г.