P1060210Програма „Ромски инициативи” към Отворено общество – Будапеща  предлага 5 петмесечни стажове в Европейската комисия в Брюксел, Белгия, на млади роми завършили висше образование.
Стажовете включват професионален опит в една от генералните дирекции на Комисията.
След обучението си в Брюксел, се очаква стажантите да отработят 80 часа доброволна работа с организациите на гражданското общество, които работят по проблемите на ромите в родните им страни.

Критерии за допустимост
Кандидатите трябва да бъдат граждани на Албания, България, Чешката република, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания, които да са от ромски произход и да желаят да придобият практически опит и познания в областта на дейностите на Европейската комисия.

Краен срок за кандидатстване 29.ноември 2013г.

Изпратете попълнен формуляр на следния e-mail: ec.internship@opensocietyfoundations.org

За повече информация и формуляр: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/european-commission-internship-young-roma-university-graduates