Сливен-пилотна община по проект за ромите.romed-sofia

Програма  РОМЕД2/РОМАКТ на Съвета на Европа продължава своята дейност в България в шест общини: Варна, Шумен, Мъглиж, Сливен, Тунджа и Бяла Слатина, които разполагат с активни посредници на общността, обучени в предишната фаза на програма РОМЕД.
Дейността на РОМЕД2/РОМАКТ започна със срещи по места – 13.ноември в  Шумен, 14.ноември във Варна.
Утре (15 ноември 2013) организаторите ще се срещнат със зам.кмета на Сливен – Иван Славов и ромски медиатори.
Заедно ще установят конкретните нужди на ромската общност в Сливен, ще набележат дейности и ще изготвят план за работа.

 

За оценка на извършеното по проекта и очаквания от предстоящата среща разговаряхме със зам.кмет „Хуманитарни дейности”, Община Сливен – Иван Славов.Ivan_Slavov
Много добре беше подготвена срещата в залата на Радисън, която се проведе на 30-31 октомври 2013 в София. Участваха и кметове, и заместник-кметове, и експерти от общините, които са включени по двата проекта. Високо компетентно беше присъствието от страна на организаторите начело с Венцислав Петров – Европейска Комисия, служител за България в ЕСФ. Беше поставен акцент за локалното развитие и осигуряването на достъп до образование и квалификация на максимален брой от хората. Обяви се и целта: до четири месеца, след образование и квалификация, да се осигурява заетост. Тази цел трябва да се следва и постига. Популяризира се опита от Испания, където преди 20 години ситуацията с малцинствата е била същата, като в България.
Доброто е – Разчита се на развитие, което да се води от местните общности.
Очаквам да можем да разширим условията за обхват на децата в предучилищна подготовка.
Очаквам да подобрим качеството на знания на най-малките представители на етноса, чрез подобряване на образованието, за да допринесем за по-добра заетост.
Разчитам, че мотивацията за работа у всеки участник в този двустранен процес ще се подобрява и всичко ще се случва съзнателно, убедено, сериозно.
Разчитам на по-силна отдаденост на лидерите за каузата.