035202_36bd8759f4d09d3fcc5be187fad1464e.jpg_srz_425_355_75_22_0.50_1.20_0Сливенските цигани са днес сравнително оседли и порядъчни занаятчии, най-вече железари. Един от тях достигна дори положението да си „изписва” желязо направо от Лондон. Наскоро имаше случаи, дето цигани отиваха фамилиарно на хаджълък в Ерусалим. По-бедните са дървари, работници по фабриките и жетвари. Всичките са с музикален дух, но като професионални музиканти са главно тъй наречените турски цигани (помохамеданчени)… /т.І, 1986г.

***

При това, в цяла България, сравнително, най-много цигани има в Сливен. Живеят в отделна махла – при полит на Бармука), повече християни и се различават от „влашките” каквито също има тук отделени от първите (днес съвсем вън от града, под железопътната станция)…/т.ІІІ, 1929г.

„Опит за история на град Сливен” Д-р Симеон Табаков

*ром/и – така се самоназовават членовете на общността в цял свят.