липса на дискусия с гражданското общество, отчита доклада на ЕК
mark-grayНапредъкът е недостатъчен, има скандални назначения, влияние върху съда и липса на присъди, отбелязва тринайсетия доклад на ЕК за България.
Посочват се провалените назначения в Конституционния съд и в ДАНС, най-показателните примери, които запазват впечатлението, че непрозрачното взимане на решения преобладава.
Отбелязват се разкрития за политическо влияние върху съдебната система, за
осъдени ръководители на организираната престъпност, които са се измъкнали от правосъдието и никой не е поел отговорност.
Твърде малко са делата за престъпления, свързани с корупцията или организираната престъпност, достигнали до успешен край, посочват евроръководителите.

Постигане на консенсус за успех на реформите; прилагане на процедурите за назначения ясно и прозрачно с оглед възстановяване доверието на обществото; елиминиране на възможностите за оказване на политически натиск върху назначенията и решенията на съдебната власт; провеждане на широки дискусии с гражданското общество и професионалната общност – препоръчва ЕК

Уверени сме, че българското правителство ще приеме сериозно оценките от доклада, заявява на пресконференция говорителят на ЕК Марк Грей.- Напредъкът не е толкова бърз, колкото би ни се искало…

Законите са налице, но все още липсва желание за предаването на уличените на правосъдието, подчертава Грей.

22 януари 2014, АДД