00 romsko-semeistvo„Ромското семейство и културната приемственост сред младите “ бе темата на поредната среща с гимназисти от Сливен и близките села, която проведе Ромска академия за култура и образование на 15 юни. Васил Чапразов запозна младежите с някои моменти от историята на ромите, свързани с прародината Индия, културата, езика, традициите на ромската общност. Оцеляването на ромите, на техния език, главно се дължи на ценностите, които е съхранило през вековето ромското семейство, подчерта лектора. В интересния разговор, който привлече вниманието на всички, по-активно участие взеха Мишо от Природо-математическата гимназия, Митко от ПГ по механотехника и Донка от СПГСГ. Те споделиха свои изводи, наблюдения върху живота на традиционното ромско семейство, които са запазили моралните и обичайни норми, езика на ромите. Според Митко, колкото по-здрави са взаимоотношенията в едно семейство, толкова по-дълго то ще устои на капризите на времето и ще се запази.00 romsko-semeistvo2

20 юни 2017 АДД

 

 

 

logo_final_bg„Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“