dav

dav

Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща. Срещата се състоя на 11 и 13 декември в църквата на пастор Борис в кв.Надежда. Присъстваха над 30 млади родители. Някои от тях са записали децата си в новооткритата детска градина.
Стела Костова – председател на РАКО, разговаря с родителите за ползите от ранното детско образование, ромска история. Присъстваха представители на Община Сливен, които отговориха на въпросите на родителите – как става записването на децата? кои са учителите и знаят ли ромски език? има ли назначени роми от кв.Надежда. Ина Николова – гл.експерт в отдел „Образование“ и Венелина Андонова-счетоводител, отговориха изчерпателно на зададените въпроси.
Антония Захариева запозна родителите с известни роми в световното изкуство. Бе прожектиран филма „Забравеният геноцид-Европейските роми по време на Втората световна война“ 1 и 2 част.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

рако, 14.12.2018

logo-zovДейността е по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“