dav

dav


Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща на тема „Образованието на децата през призмата на традиционните ромски празници“. Срещата се състоя на 1 декември в църквата на пастор Борис в кв.Надежда. Присъстваха над 30 млади родители. Някои от тях са записали децата си в новооткритата детска градина. Но в същото време те се притесняват от факта, че в детската градина няма назначени възпитатели от квартала, които могат да бъдат полезни на учителите и децата.
Стела Костова – председател на РАКО, разговаря с родителите за ползите от ранното детско образование, традиционни ромски празници, ромска история. Антония Захариева призова присъстващите младежи да завършат своето средно образование и да продължат да учат. В подкрепа на нейните думи пастор Борис заяви, че никога не е късно човек да продължи да учи и заклейми ранните женитби.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

рако,01.12.2018

logo-zov

 

 

 

 

 

Дейността е по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“