Речта на омразата в дневния ред на гражданските организации

PoliceGipsyКонференция на тема „Речта на омразата и ролята на гражданското общество” организира на 28 ноември в хотел „Шератон” в София Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на организаторите е да запознаят обществеността с работата на специализираните институции и да активизират неправителствените организации в борбата им с расизма, ксенофобията и другите форми на проява на език на омразата.
По време на конференцията ще бъдат представени данни от проучване на общественото мнение за разпространението на езика на омразата в България, актуална информация за параметрите на предизвикателството в Европейски мащаб, както и институционални политики и практики за ограничаване на речта на омразата.
Проблемът ще бъде обсъждан с участието на представители на специализираните институции, граждански активисти и медии от България, страните донори и други европейски държави.
По време на конференцията ще бъдат представени и възможностите за финансиране на инициативи, насочени към борбата с езика на омразата, ксенофобията и други прояви на нетолерантност, в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 година.

АДД, 21 ноември 2013