20131125_105616

Ранички и учебни пособия за децата от Надежда

123 ученици от ромския квартал Надежда в Сливен получиха ранички пълни с тетрадки, химикалки, флумастри, моливи, чертожни инструменти на 25.ноември 2013 година. Екипа на Сдружение «Ромска академия за култура и образование» съвместно с Община Сливен раздаде учебни помагала и пособия на учениците по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община – Сливен”. Проекта е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

АДД, 25.11.2013г