Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно  детско развитие в община Твърдица

Бенефициент: Община Твърдица

Партньори:

– Rodna rech

– РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ /РАКО /

РАКО е партньор на община Твърдица, където изпълнява дейности в населените места на община Твърдица за формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в културния живот и образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Бюджет: 499 526,95 eвро ( 976 974.80 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022 г.

Продължителност: 24 месеца