P1090400Среща с кмета на Самуилово Радослав Кутийски
Ромски застъпници от село Самуилово и екипа на РАКО се срещнаха с кмета на селото – Радослав Кутийски. По време на разговора г-н Кутийски запозна присъстващите с програмата по отбелязването на годишнината от трагичните дни на Самуиловите войници. Кметът посочи и конкретни идеи, свързани с благоустрояването на ромската махала. Селото е включено в капиталовата програма на Община Сливен, очаква се да бъдат отпуснати средства за асфалтиране, които да се насочат към квартала – информира Кутийски. Има решение и на проблемите с енергоснабдяването – ще бъдат открити нови партиди за електромери на семействата, както и в скоро време ще бъде построен нов трафопост.
Кметът предложи ромите от Самуилово да излъчат своя контактна група от 2-3 души, с която да се среща и периодично да обсъждат състоянието на махалата.

След проведената среща, Ромска академия за култура и образование проведе четвърти модул от обучението на застъпниците от село Самуилово. Застъпниците бяха запознати с плановете на кмета за подобряване на инфраструктурата на ромската махала. Те бяха заинтригувани от неговото предложението да се организира бригада „Почисти Самуилово за 1ден” , която да се проведе на 28 април. Обучението по четвърти модул от програмата на застъпниците, проведено от Стела Костова, Васил Чапразов и Антония Иванова, включваше систематизиране и анализ на подготвените анкети, изготвяне на план с проблемите, изведени от анализа, приоритизиране на предложенията на участниците в допитването.

logo copy-0-0-1-0„Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg

25.03.14, рако