00  lazarovПрекратява се месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование във всички случаи, в които детето, за което тя се получава, стане родител. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в закона за семейните помощи за деца. Идеята е да се повиши отговорното родителство.

С приетите окончателно промени се дава възможност парите, давани за дете, да бъдат замествани с хранителни продукти. Зам. социалният министър Лазар Лазаров обясни, че целта е да се пресекат злоупотреби.

„Основният аргумент за това е да няма злоупотреби с получаването на семейните помощи и основната цел е семейните помощи да отидат директно към детето, за което са предназначени. Това се случва в случаите, когато семейството трайно не полага грижи за детето, когато то не съдейства на служителите от Агенцията за закрила на детето при мерки по закрилата на детето в семейна среда и разбира се, най-новият акцент е свързан със случаите когато майката е непълнолетна“, каза Лазаров.

Нов модел за отпускане на детските добавки

Новите промените ще засегнат и майките студентки. По думите на социалния зам.-министър не се предвижда спиране на помощ по принцип, но са въведени допълнителни условия, при които правото на достъп до нея се ограничава до тези, които реално имат нужда от нея – майки, които нямат осигурителен доход, не получават обезщетение за бременност и раждане и продължават своето обучение.

Една от големите промени в закона касае децата, които раждат деца. Във всички случаи помощта за тях ще бъде предоставена в натура, като заедно социалните работници и майката ще преценят какъв да бъде обхватът на тази помощ в натура. И ако евентуално детето се върне и продължи – защото, ако е непълнолетно, то е дете, – но всички непълнолетни майки, които се върнат след раждането на училище – помощта за тях ще бъде изплатена еднократно, каза Лазаров. В началото при раждането на непълнолетна майка помощта ще бъде спряна.
15.07.2015, dariknews.bg