P1090303Посланика на Кралство Норвегия – Н. Пр. Гюру Катарина Викъор, се срещна с представители на Ромска академия за култура и образование. Срещата се проведе в офиса на Сдружението на 14 март 2014г. Г-жа Костова, председател на РАКО, запозна гостите със спецификата на ромската общност в Сливен, приноса на ромите в българската култура, история, текущите проекти на организацията финансирани от ЕИП – „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени” и „По-прозрачни!По-видими! По-решими!”. Г-жа Светла Семерджиева – ръководител програма Финансови механизми на ЕИП и Норвегия, обясни какви нови програми за финансиране има, тя насърчи екипа и доброволците да кандидатстват за да осъществят мечтите си.
На срещата присъстваха ромски застъпници от Сливен и село Самуилово, които се обучават по проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени”, те разказаха на посланичката какви обучения са преминали, колко полезни са били те за тях, как проекта им помага в работата с ромската общност.
Н.Пр. Гюру Катарина Викъор прояви голям интерес към процеса на десегрегация на ромските деца от кв.Надежда и какъв е механизма за неговото успешно осъществяване. Сливен за нея е много интересен, обучението на ромски лидери, които да работят в общността е много важно.
В края на срещата Н.Пр. Гюру Катарина Викъор пожела успех на екипа на РАКО, защото „образованието е ключа към решаването на всички проблеми”. Също така тя пожела ромската общност да промени някои свои традиции, като ранните женитби.
Н.Пр. Викъор заяви, че ромските деца са много важни за България и всяко дете трябва да има равен шанс.

рако,  14.03.14г