000-aretheМладежка фондация „Арете“ организира поредица от информационни семинари „А сега накъде?“ за младежи в горен курс на средно образование и  кандидат-студенти.
Участниците в семинара, ученици в гимназиална степен и бъдещи кандидат-студенти,  ще получат повече информация, къде и как да продължат своето образование във висше учебно заведение в България и в чужбина, какви са условията за кандидатстване, какви специалности се изучават в университетите и колежите в България, какви са възможностите за получаване на стипендия и финансинсиране на ученето в системата на висшето образование, какви са възможностите за лична консултация в рамките на програма „Информационен и образователен център“.
1897765_10203430638390385_1590515597_nИнформационни семинари „А сега накъде?“ бяха организирани в градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Перник, Монтана, Лом.  Предстоят семинари в Стара Загора (18.03), , Шумен (22.03), Враца, Видин и Пазарджик.
Съдействие за организирането на семинарите на местно ниво оказват регионалните координатори на младежка фондация „Арете“.
Като продължение на семинарите „А сега накъде?“ Младежка фондация „Арете“ ще организира визити с опознавателна цел в 5 български университета за кандидат-студенти от ромски произход.
Семинарите се провеждат в рамките на  програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите“,  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива.

АДД, 19 март 2014