logo copy-0-0-1-0Сдружение  „Ромска академия за култура и образование” ще проведе на 7 и 8 декември Модул 2 – обучение на 50 застъпници от гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово по проект „Ромски застъпнически звена-обучени и овластени”. Лектори на обучението ще бъдат адвокат Мария Григорова и адвокат Димитър Митев. Те ще запознаят застъпниците със Структура и функции на Общински съвет, работа на постоянните комисии, сесии на общинския съвет, кой може да внася предложения.

 „Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg