Ненужното искане на документи, които вече са подавани, сложността на формулярите при кандидатстване и отчетната документация и липсата на оборотни средства са част от трудностите, които срещат изпълнителите на проекти в област Русе.

035202_41ff0a8f3ac3d2a1fbabe882171076a9.jpg_srz_448_190_75_22_0.50_1.20_0Това показват данни от анкетите, които ОИЦ-Русе направи с бенефициенти по оперативните програми, в рамките на кампанията „Научени уроци“. Кампанията започна през юли и се провежда под егидата на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Резултатите от допитването ще бъдат обобщени на национално ниво, като целта е да се подобрят процедурите за изпълнение на проекти по оперативните програми. Всеки пети изпълнител на проект с еврофондове от областта е попълнил анкетата. Бенефициентите в региона са общо 152, а стойността на сключените договори е 263 713 527 лева.

Сред предложенията, които правят фирмите, институциите и неправителствените организации са опростяване на процедурите при кандидатстване, осигуряването на гаранционен фонд, който да помага при реализацията на проекти и намаляването на изискуемите документи на хартия.
Събирането на анкети продължава до 15 септември. Резултатите ще бъдат изпратени на управляващите органи на всяка от оперативните програми.

В края на месеца ОИЦ-Русе ще организира две кръгли маси, на които представители на бизнеса, гражданския сектор и администрацията ще дискутират как реално да бъдат опростени правилата и процедурите при кандидатстване.
© Дарик Русе, Искра Георгиева
Дарик Русе, 12 септември 2013