Дейностите, които проведе екипа на РАКО са: мотивационни кампании за набиране на млади доброволци, срещи с младите доброволци, които са ентусиазирани да работят за благоустрояването на родния си град.

P1060292Младежите, жените – доброволци на РАКО, преминаха 5 обучения „Що е доброволчество – начин на мислене, кауза или личен избор? Права и задължения на доброволеца. Етика, поведения, дискриминация.

Привличане на доброволци и популяризиране на ценностите на доброволчеството; как да бъдем полезни на нашите приятели, нуждата от образование, лидерски умения, ромска култура, език, история. Механизмите, начина работа на местните институции”. Направихме Алея „Доброволец” – засадихме 20 дръвчета, цветя в двора на СОУ „Хаджи Мина Пашов“, боядисахме оградата на училището. Екипа на РАКО и доброволци се включиха в националната кампания „Да изчистим България за 1 ден”.

Заедно с доброволците почистихме ромския квартал „Никола Кочев”, Сливен. Изготвихме информационни материали – дипляни, тенески, балони, шапки, за популяризиране на мисията на РАКО и ценностите на доброволчеството, които бяха раздадени на гражданите в Сливен.

Целите по проекта са: Увеличаване на броя на младите доброволци, които да помагат при реализиране на дейностите на РАКО; Обучение на екип, доброволци за набиране и управление на млади доброволци; Популяризиране значимостта от полагането на доброволен труд и доброволчеството.