000-mediatori11Специално обучени социални медиатори ще помагат на уязвими групи от роми да получават услуги от общинската администрация в Аксаково. Това ще се случи с помощта на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на стойност близо 250 хил. лв. Той е започнал в края на миналата година и ще приключи през февруари 2015-та.
Освен че ще се проучи опитът на партньорите по проекта Румъния и Испания, ще бъде проведен социален експеримент. Седем души ще преминат през специално обучение, за да могат да осъществяват връзка между институциите в Аксаково и хората от малцинствата, които по една или друга причина не умеят да се възползват от услугите, които се предоставят.
Медиаторите все още не са избрани. Те ще бъдат от ромски произход, предимно младежи до 29 години, поне със средно образование. Целта е да се обхванат над 120 души циганско население от различни райони в Аксаково, след като бъде проучено състоянието на уязвимите социални общности.
Приоритетните области, в които ще се работи, са здравеопазване, трудова заетост, жилищно осигуряване и достъпен пазар на труда. Социалният експеримент на посредничество ще продължи 6 месеца. Въз основа на изводите от него ще бъде изготвен доклад, който ще бъде изпратен в социалното министерство.  Ще бъде изготвена и Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства.
26 март 2014, Славина Жекова