logoРОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжностите:

1. Образователен медиатор
2. Медиатор за работа с младежи

Необходими документи:
– Заявление
– документ за завършено средно образование
– CV
Работа с компютър и владеене на чужди езици е предимство.
Документите се приемат в офиса на РАКО – Сливен, бул.Цар Освободител №34-Г, до 15 септември 2015.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се състои на 17 септември.

За допълнителна информация:
e-mail: stela_rmo@slivenbg.net