000-aretheМладежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на Младежка фондация „Арете“.

Членовете на фондацията участват в проектирането и изпълнението на лагерите за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ от лятото на 2000 година. През последните три години участници в лагерите са били 257 младежи от ромски произход.

През месеците юли и август на 2014 година ще се проведат поредните два национални  лагера „Заедно Напред”.

Младежка фондация „Арете“ – България набира младежи – лидери на малки групи за двата лагера, които ще се проведат в Хотелски комплекс „ЯЕВ“ в с. Соколица, както следва:

 

  • лагер от 27 юли до 3 август за младежи от 16 – 18 години.
  • лагер от 23 август до 30 август за младежи  от 19 – 21 години.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация „Арете“ по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Одобрените лидери на малки групи задължително трябва да присъстват на обучениeто, което ще се проведе от 23 до 27 юли  2014 г. в Хотелски комплекс „ЯЕВ“ в с. Соколица.

Профил на младежките лидери:

  • Младежи от 18 до 25 години – ученици  в гимназиална степен  или студенти.
  • Кандидатите да са от ромски произход.
  • Да са участвали в предишни лагери „Заедно Напред“. С предимство ще се ползват младежите, участвали в лагерите през последните 3  години.
  • Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
  • Да  притежават добри комуникативни и лидерски умения.

Как  да кандидатствате за лидер на малка група?
Попълнете електронния формуляр до 12 юни 2014 г.
Електронният формуляр попълнете ТУК.

Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ – България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на  27  юни  2014 г.
На одобрените участници ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org