000-JUZU-1707Започва кандидатстването за летен семестър за учебната 2013/2014 г. за стипендии за успех и за специални „Студентски стипендии” – ІІI фаза, съобщиха от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.
Кандидатите за стипендия за успех подават попълнен он-лайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел, със среден успех  от предходните два семестъра (за първокурсници в бакалавърска и магистърска степен – от първия семестър) не по-нисък от добър 4.00.
Кандидатстващите за специални стипендии подават формуляр, уверение за успех от предходния един семестър не по-нисък от добър 4.00, служебна бележка, издадена от ЮЗУ „Неофит Рилски”, удостоверяваща участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, придружена с реализирания проект на хартиен и електронен носител.
Студент може да получи до пет специални стипендии, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава.
Документите се предоставят в стая 114А, УК 1. Работното време на Комисията по прием на документи е всеки делничен ден от 9.00 до 16.00 часа.
Класирането за стипендии за успех е по специалности, по низходящ ред на успеха на кандидатите.  Класирането за специални стипендии ще се извършва на ниво факултет. Стипендията за успех е  в размер на 120 лв. месечно и се получава по 5 месеца за зимен семестър. Размерът на специалната стипендия е 200 лева.
Студентите могат да подават формуляри за кандидастване чрез интернет страницата на проекта – https://eurostipendii.mon.bg до 27 април.
Класирането ще бъде обявено на 20 май. Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение.

1 април 2014 Дарик Благоевград