000-aretheМладежка фондация „Арете“ организира национална информационна кампания по програма „Ромска професионална мрежа“ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

Срещите целят да представят Ромска професионална мрежа на национално ниво, да дадат яснота за дейностите и възможностите, които програмата предоставя: кариерно консултиране, професионални обучения, възможности за стажове и работа, както и подкрепа на младежи, доказали се в бизнеса.
Информационни форуми бяха организирани в градовете Монтана, Лом и Стара Загора.   Предстоят срещи с младите хора в Бургас (19.03.), Шумен (22.03), Кюстендил (28.03), Пловдив (31.03.)
Като продължение на информационната кампания, Младежка фондация „Арете“ ще организира обучения по региони за придобиване на умения при кандидатстване за работа.
Ромската професионална мрежа изгражда мост между ромските професионалисти и частния сектор в България. Създавайки партньорства с бизнеса, мрежата предоставя възможности за стаж и работа на образовани млади професионалисти.

Срещите се провеждат в рамките на  програма „Ромска професионална мрежа“.
АДД, 19 март 2014