«Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен” се реализира от Община Сливен в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондацдия „Здравето на ромите” и Сдружение „Лекари на света”.
Общата цел на проекта е Подобряване живота и създаване на подходящи условия за устойчива интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи в гр. Сливен.

Дейности ОБРАЗОВАНИЕ

  • Изграждане и оборудване на Обединено детско заведение (ОДЗ) и помещения за образователен център (читалище) в кв. „Надежда”;
  • Подбор и обучение на 32 души персонал за Обединено детско заведение, който ще бъде обучен за работа с деца билингви;
  • Организирането на три образователни хепънинга, които да обхванат 3800 жители на квартала;
  • Чрез кампания „От врата на врата” ще бъдат идентифицирани и картотекирани  350 родители и 150 деца в ранна детска възраст от 1 до 6 години, подлежащи на записване в детска ясла или детска градина. Освен записването на подлежащите деца  ще  се  регистрира и социално – икономически статус на семействата и ще се  конкретизира нуждата от помощ;
  • В процеса на идентифициране и картотекиране на подлежащите деца ще се идентифицират силно маргинализирани семейства, които нямат възможност да подготвят необходимия комплект от документи за постъпване на децата им в детска градина/ясла. Кампанията е насочена основно  към  около 200 семейства,  които искат да запишат децата си на ясла или градина, но няма възможност да го направят заради безпаричие и неграмотност;
  • Девет тематични  срещи беседи с участие на експерти и представители на институциите за консултиране и подкрепа на родители, чиито деца не посещават редовно Обединеното детско заведение. Ще бъдат обхванати 600 жители на квартала;
  • Творчески занимания за хората от квартала по специална програма, за която ще работят учител по танци, музикант, корепетитор. Ще бъде сформирана младежка танцова група от 20 младежи.

Дейности ОВЛАСТЯВАНЕ

  • Развитие, съхранение и културна приемственост сред младите и подрастващи роми чрез серия събития. Безплатно издание на „Културен календар“ ще представи информация за дати и събития, свързани с историята на ромите, техните традиционни празници, ритуали, традиции. „Културният календар“ предвижда тематични вечери, поетичен конкурс, честване на Банго Васил, Бабинден, Хедерлези; 8 април – Световният ден на ромите;
  • Етнокът ще представи артефакти, документи, произведения на изкуството на творци и майстори от ромски произход. Проучване на територията на Сливенска област ще събере допълнителни предмети и така етнокътът ще се превърне в постоянна изложба;
  • “Участие на ромите в граждански инициативи и застъпничество, мотивирането им да бъдат активни в обществените процеси в Община Сливен.

 

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.