На 20.03.17г.  Стела Костова – председател на Ромска академия за култура и образование, проведе  среща с ромски лидери и доброволци от кв.Никола Кочев и кв. Надежда в Сливен.
Обсъдена бе Програма за 8 – ми април – Световен ден на ромите (програмата поместваме  отделно).
Разпределиха се конкретни задачи на присъстващите по организирането и провеждането на отделни инициативи:
Демир Борисов, Петър Ташев, Стоян Стоянов-Теко, Божидар Николов, ще съставят футболните отбори.
Валя Парушева ще подготви презентация за Ромския холокост.
Д-р Панайотов пое ангажимент да се погрижи за навременното и адекватно поднасяне на информация за предстоящите събития.