3333333

На 19 ноември в хотел „Шипка“, София, беше проведено еднодневно обучение на 15 здравни медиатори от цялата страна. За подбора на здравните медиатори съдейства Националната мрежа на здравните медиатори в България. Обучението беше организирано от Фондация „Интелдей“ в рамките на Програма „Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи“ на Институт „Отворено общество“ – Будапеща, и Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд – Будапеща, в тясно сътрудничество с Институт „Отворено общество“ – София.

Обучението имаше за цел представяне на Стипендиантската програма пред участниците, които впоследствие, при работа с местната общност в съответните градове, да популяризират възможностите й за развитие на младите хора. Специално внимание по време на обучението беше отделено на различните техники за успешно презентиране с практически насоки и упражнения./ 20.11.2013,  фондация „Интелдей“