Докладът на ЕК за борбата с корупцията е обективен, конкретен и достатъчно ясен. Показва много задълбочено познаване на реалните проблеми в областта на превенцията и противодействието нa корупцията, заяви Бойко Великов, директор на Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) относно доклада на ЕК.
Центърът ще се съобрази изцяло с препоръките на ЕК, насочени към неговото функциониране и необходимостта от конкретни резултати, се казва в изявление на БОРКОР.
ЦППКОП има готовност да приключи полемиката относно комплексния модел БОРКОР. Правителството има разбиране за необходимостта от финализиране на модела и приемане на информационно-аналитичната система. С приемането на модела, ще се откроят ясно възможностите, които той има, както и очакваните резултати.
Приемаме като обективни оценките за Центъра по отношение на обществените поръчки и считаме, че „извършване на оценка на риска в публичните институции“ е задача, която предстои да бъде реализирана.
Изработеният от ЦППКОП „Модел на решение в областта на обществените поръчки“ е изцяло в духа на направената в доклада препоръка за активно включване на контролните органи.
Една от основните ни цели е ЦППКОП реално да се превърне в средство за оценка на риска със специален акцент върху рисковите зони за корупция, които вече са предмет на нашите анализи, посочва още Бойко Великов.

04.02.2014, news.bg