000-karadereПроектът „Карадере“ няма да получи одобрение, защото засяга две защитени територии по Натура 2000, коментира във вторник пред ТВ7 министърът на околната среда и водите Искра Михайлова.
Подобен бе и коментарът на партия „Зелените“ и природозащитните организации от миналата седмица. Още тогава те казаха, че ако законът се спазва, то строителство на Карадере не може да има.
Министърът допълни, че одобряването на меморандум за разбирателство между кабинета и фирмата инвеститор не означава получаването на екооценка (ОВОС).
Скандалът с Карадере избухна с нова сила в края на миналата седмица, след като Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект на фирмата „Мадара Юръп“, чийто собственик е офшорна компания. Меморандумът обещава на фирмата да получи всички необходими документи за застрояването на местността по обеклекчени процедури.
Това предизвика множество протести срещу проекта в големите градове и контрапротест в община Бяла, където се намира Карадере.
„Аз ще предложа да добавим поне още едно изречение в закона, което да гласи, че преди да бъде процедиран проектът, той трябва да получи становище по ОВОС (екооценка). Без оценка за въздействието за нас този проект не съществува“, каза министърът.
Тя допълни, че инвеститорът на проекта не е контактувал с нея и нищо не знае за собствениците на фирмата. Премиерът Пламен Орешарски ги описа като група английски бизнесмени.
„За мен и за екипа на министерството този, новият проект съществува само в един план в 2 писма – едно писмо, написано от фирмата до РИОСВ – Бургас, в което тя се интересува каква е процедурата, за да получи разрешение по екологичното законодателство. Второто писмо е до заместник-министъра на околната среда и водите – дали това по закон е възможно, но е отговорено, че решението се взима в зависимост от проекта“, обясни Михайлова.
„Моето лично убеждение и убеждението на МОСВ е, че ние трябва да бъдем много ясни пред инвеститорите. Те са добре дошли, ако създават работни места“, каза тя и допълни, че министерството може да подкрепи всеки проект, но при определени условия.
Михайлова ще предложи в решението на Министерския съвет да се добави, че преди проектът да бъде процедиран нататък, трябва да получи становище по въздействие върху околната среда.
„По-разумно е един инвеститор, преди да тръгне с проекта си, да направи проверка възможен ли е този проект, след като има защитени зони в района. Ще ограничим проекта, не можем да го разширим в този си вид, защото има защитени зони“, каза Михайлова.

25.03.2014