P1090360Дали имаме нужда точно от това, все пак ние – хората на РАКО,  работим в неправителствения сектор не от година, две, нито от пет или шест… Обучавани сме, и не веднъж, за работа в екип, в лидерски умения, планиране, прогнозиране, космонавтика,   претръпнали сме от курсове, семинари. И въпреки всичко, трябваше да се съгласим, въпреки съмнението си – нали сами внушаваме на младите роми, на хората от махалите, че трябва да се учим през целия си живот?…
Обучението, което проведохме на 15-16 март, беше различно. Присъстваха младежи -доброволци на РАКО, дългогодишни активисти. И за всички ни това беше ново,  различно, интересно  преживяване. Играта „Моята мисия в живота”, надуването на балони за строеж на кула, е, в другия отбор се разминаха с надуването, но…(кой както разбира градежа), играта за доверие – всичко това доведе до неочакван, дружен смях, веселие, съревнование. Старите кучета?! Също се забавлявахме, подмладени от духа и активното участие на момчетата от махалите.
Научихме много: разнищихме социалните проблеми в Сливен, България, Европейския съюз; разбрахме, че ще се откриват нови работни места в областния град; че липсват  психолози, медицински работници, детегледачи, социални работници. Стана ясно, че ще се търсят и медиатори за децата от специализираните заведения…
Събудихме се, като автори на приказка, която нямаше смисъл, но развихри желанието ни да съчиняваме.
Запознахме се с новите проекти по Оперативните програми, с донорите, които най-често финансират инициативи в България.
А в следобеда на двудневното обучение посрещнахме и гост – Моника Писанкънева
от Програмата за подкрепа на НПО в България. Програмата финансира нашето обучение, това е важно нали? Но не по-важно от атмосферата, която си сътворихме, докато се учехме.
Учителите? – Таня Евтимова, Стоян Марков, Дилян Стойков.
logo copy-0-0-1-0„Проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg

Rako, 19.03.2014