ДЕКЛАРАЦИЯ

 До Конференцията
„Отвъд програмирането: изпълнение и резултати от политиките за интеграция на ромите в България“

До Зинаида Златанова-Вицепремиер на РБ, Председател на НССЕИВ

Копие до:
Н.Пр. Марси Рийс – Посланик на САЩ в България
Маркус Репник – постоянен представител на Световна банка за България
Уважаеми Участници в Конференцията,
Уважема г-жо Златанова,
Уважаема г-жоРийс,
Уважаеми г-н Репник,

Ние представителите на водещи ромски организации, автори на гражданския доклад по изпълнението на Националния план за изпълнение на „Десетилетие на ромското включване 2005-2015“ и „Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020“, напуснали официалната среща с Премиера в Министерски съвет по повод 8 Април – Международния ден на ромите и НССЕИВ в знак на несъгласие с държавната политика по ромския въпрос през годините на прехода, срещу бездействието и тоталитарните, дискриминационни, непрозрачни принципи на работа на НССЕИВ. Нашият протест беше и е срещу политиката на заличаване, на унищожаване на ромската култура, на асимилация на ромското малцинство.

– След като се запознахме с „Информация на Република България за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г.“
– След като обсъдихме 190-те страници от Информацията – нескопосан колаж от изветрели доклади и информации,
– След като преболяхме горчивината от отсъствие на държавническо отношение към нас и нашите проблеми, заявени в писмо до Президента – Росен Плевнелиев, Министър Председателя – Пламен Орешарски и Зам.министър председателя – Зинаида Златанова през месец април,

ЗАЯВЯВАМЕ:

Информацията от 190 страници, представена от НССЕИВ, отново потвърждава липсата на реална политика на българските управници по проблемите на ромите у нас.
Факт е, че в приоритет „Образование“ се цитират резултати, които от дълги години чертаят контурите на една желана и очаквана розова картина, която не съответства както на ромските образователни нужди, така и на оценката от световни институции. България е първа по неграмотност в ЕС, според ЕК 41% от учениците ни не са напълно грамотни. Според анализ и класация на образователните системи от The Learning Curve 2012  в глобален мащаб сред 40 държави България се нарежда на 30-о място по качество на средното образование. Къде са ромите, чиято неграмотност сред младото население достига до 70%, може да определи всеки непредубеден гражданин.
Няма съответствие между приоритетите и планираните дейности на Министерство на здравеопазването за 2014-2020, липсва технология за законодателни промени относно разширяване на обхвата на здравноосигурените. Ромските здравни медиатори са натоварени с основна роля при осъществяване на превенцията на различни заболявания в общността, за подобряване здравния статус на ромите, все мерки разписани в Плана за действие за реализация на Стратегията.
По данни на Евростат през второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на продължителна безработица в България е 6,3%, а при ромите стойността на този показател е 27%, т.е. над 4 пъти по-висока в сравнение със средния за България… При 9,56% безработица в страната, по данни на Агенцията по заетостта към МТСП от 2011 г., коефициентът на безработица сред ромите достига 40,8%.
Кое министерство в Република България работи по тези показатели? Кое държавно управление ще промени тази трагична по размерите си дискриминационна картина?!
В каква посока са усилията на нашите управници? Къде в тази действителност се намира т.н. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси?
Тази имено политика предизвиква недоволството на ромите, несъгласието с работата на НССЕИВ и неговия Секретариат. Ние не сме просто маса , която трябва да бъде третирана единствено като социален продукт. Убедени сме, че досегашните средства за преодоляване на проблемите на ромската общност са политически. Тази политика ограничава до санитарния минимум естествените, разбираеми, човешки права на ромите. Тя ни лишава от пряко участие при вземането на решения, свързани с нашите проблеми, от ангажименти и отговорности при реализацията на управленските политики.

Уважема г-жо Златанова,
Уважаема г-жоРийс,
Уважаеми г-н Репник,
Ще ни чуете ли днес 10.декември 2013 година –Световен ден на правата на човека,
5 години след членството ни в Европейския съюз,
2 години след като Народното събрание прие Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите?!

Или отново ще намерите нужните ви, така верните ви партийни контрароми, с които да оправдаете 20-годишното си бездействие?!

От организациите и ромите,
напуснали НССЕИВ на 8 април 2013 година