sandoСдружение „Ромска академия за култура и образование” проведе обучение на ромски застъпници в с.Чинтулово на 4 и 5 ноември по проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени”. Лекторите на обучението – Стела Костова и Васил Чапразов, запознаха застъпниците с История, традиции и култура на ромите; Ромите – най-голямото етническо малцинство в ЕС; Република България, член на Европейския съюз; Документи, касаещи европейската политика спрямо малцинствата/ромите; Ромския внос в развитието на града/селото; Застъпничеството – активна подкрепа за дадена кауза. Застъпник-качества и компетенции.

Лекциите предизвикаха много въпроси в присъстващите, които не спираха да питат: от къде идват ромите? защо роми, а не цигани? имат ли ромите азбука? кои са най-често срещаните имена сред ромите?

Обучението се проведе с любезното съдействия на един от ромските общественици от Чинтулово – Сандо Димитров Сандев, женен с 2 деца, средно образование.

Какво различава ромите от Чинтулово от ромите от съседните села?

Различни сме в културата, образованието, възпитанието. Може би, защото сме близо да града. – хората не крадат. Имаме роми със средно образование. И полицията казва, че няма такива проблеми. Възпитанието и културата дава отражение, също и християнството дава отражение. В с.Селиминово има по-малко християни.

С какво свързвате участието на ромите в местното управление? Какво ще ви даде местната власт?

Ако няма образование, няма как да се случи участието във властта. Образованието е важен фактор. Ако кмета е ром ще се застъпи по-сериозно. Не случайно се бях кандидатирал за кмет. Щях да работя за подобряване на инфраструктурата, за детски площадки, компютърни зали, за създаване на уют в цялото село. Кмета е длъжен да работи за всички.

Не е ли твърде лесно разединяването на ромската общност?

Мислил съм много по този въпрос. Според мен, най-важен фактор е образованието. По-голямата част от ромите са неграмотни. Когато рома е по-буден, влиза в съревнование с    българите, конкурира ги, той става неудобен. Ромите искат да бъде като тях, да не излиза от гетото, всички да сме заедно. Може българина да е по-неспособен, но трябва да е той. Трудно им е да приемат, че на ръководното място може да стои ром. До тук водят невежеството, ниската обществена култура.

 

logo copy-0-0-1-0„Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg