image001Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България“, осъществява проект „Готови за училище” през учебната 2015/2016 г. РАКО подкрепя детските градини – ЦДГ „Перуника” село Сотиря, ЦДГ „Радост” село Камен, ЦДГ „Слънчо“ село Самуилово, ЦДГ „Минзухар“ село Крушаре, ЦДГ „Бодра смяна“ град Нова Загора, ЦДГ „Слънчев ден“ град Шивачево, ЦДГ „Васил Левски“ град Твърдица, ОДЗ „Пролет“ гр.Ямбол, ОДЗ „Щурче” село Кукорево и ОДЗ „Кольо Тенев” село Тенево, община Тунджа.
По проекта се покриват такси за детска градина, подобрен достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6 годишна възраст. Очакваният ефект от изпълнението на тези мерки е значително увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план, подобренията в учебните резултати и резултатите на пазара на труда ще помогнат за намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в България.

Подготвителна фаза – 2 месеца (август-септември2015г.)
Фаза на изпълнение – 9 месеца ( септември 2015 – май 2016г.)

Дейностите по проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук , принадлежат единствено на „Ромска академия за култура и образование” и не отразяват непременно вижданията на  фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.